GeKaMac RKM 800

Характеристики: Възможност за заваряване с всички електроди с диаметър от 2...
RMK 800-1

GeKaMac RKM 650

Характеристики: Възможност за заваряване с всички електроди с диаметър от 2...
RMK 800-1

GeKaMac RKM 450

Характеристики: Възможност за заваряване с всички електроди с диаметър от 2...
RMK 450-111

GeKaMac RKM 350

Характеристики: Възможност за заваряване с всички електроди с диаметър от 2...
RMK 350-11